Chính trị

Để đại biểu toàn tâm, toàn ý với hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội

Mai Hữu 28/11/2023 - 10:21

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 27-11, đại biểu Trần Quốc Quân (Đoàn Long An) đồng tình với quy định tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội với mục đích để các đại biểu có toàn tâm, toàn ý với hoạt động của HĐND thành phố.

tranquocquan.jpg
Đại biểu Trần Quốc Quân (Đoàn Long An) thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại biểu Trần Quốc Quân cho rằng, về cơ cấu đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, dự thảo Luật quy định tăng số lượng đại biểu 95 lên 125 đại biểu, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên ít nhất 25% và tăng số lượng Phó Chủ tịch HĐND thành phố từ 2 người lên 3 người là cần thiết.

Quan điểm của đại biểu Trần Quốc Quân ủng hộ việc củng cố, nâng cao hiệu lực hoạt động của HĐND, bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho thành phố theo tờ trình của Chính phủ nêu việc tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố nhằm bảo đảm tính tỷ lệ đại diện cho cử tri, phù hợp với tốc độ tăng dân số cơ học của thành phố.

“Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố, đề nghị cần làm rõ cơ cấu, thành phần của đại biểu để bảo đảm tính đại diện cho các tầng lớp, các ngành, các lĩnh vực”, đại biểu kiến nghị.

Việc tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu Đoàn Long An cũng kiến nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu việc đề xuất tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên tương ứng so với tăng số lượng đại biểu quy định trong dự thảo Luật.

Trong báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật cũng đã nêu, các ban của HĐND thành phố có các trưởng ban, phó ban và các thành viên nhưng phần lớn hoạt động là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, chưa tâm huyết cho hoạt động của HĐND, chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri.

“Do đó, việc tăng tỷ lệ chuyên trách sẽ có nhiều thuận lợi để đại biểu có toàn thời gian nghiên cứu, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, đề xuất các chính sách và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả”, đại biểu nói.

Về cơ cấu của Thường trực HĐND thành phố, dự thảo Luật điều chỉnh quy định chức danh Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND là thành viên của Thường trực HĐND. Đại biểu Trần Quốc Quân đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc, đánh giá một cách toàn diện vì quy định như vậy sẽ khó cho công tác bố trí cán bộ.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng đã quy định tăng thêm một Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng nghĩa với việc tăng thêm một Ủy viên Thường trực. Theo đại biểu, quy định tăng thêm một Phó Chủ tịch HĐND thành phố sẽ bảo đảm tính tương đồng với các địa phương khác và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Để đại biểu toàn tâm, toàn ý với hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.