Nghị quyết và Cuộc sống

Chương Mỹ có hơn 350 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên hoạt động

Kim Nhuệ 17/04/2024 - 16:22

Chiều 17-4, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

bt-thang.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, huyện đã hoàn thành nhiều mục tiêu về phát triển văn hóa, xây dựng người Chương Mỹ thanh lịch, văn minh.

Trong đó, nổi bật là 93,7% hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa (tăng 8,4% so với năm 2015, tăng 4,7% so với năm 2020); 93% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 51,5% so với năm 2015, tăng 9% so với năm 2020); 90,4% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 63,8% so với năm 2015, bằng 100% so với năm 2020).

Bình quân mỗi năm, huyện tổ chức 15 chương trình liên hoan, hội thi văn nghệ (tăng 7 chương trình so với năm 2015, tăng 3 chương trình so với năm 2020).

Toàn huyện Chương Mỹ hiện có hơn 150 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và hơn 200 câu lạc bộ thể dục - thể thao thường xuyên hoạt động ở các thôn, tổ dân phố… Phong trào thể dục, thể thao noi gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng...

pbt-tuong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường khen thưởng các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 33-NQ/TƯ đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đặc biệt là các hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội; đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở và xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm của huyện…

Nhân dịp này, Huyện ủy Chương Mỹ khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ có hơn 350 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.